Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, sorgulayan, araştıran, eleştirel düşünme becerisine sahip,
insan haklarına saygılı, bilgiyi kullanmayı ve üretmeyi bilen bireylerin yetişmesine katkıda
bulunup ülkemizin gelişmesinde ihtiyacı olan üretim ve hizmet alanında yetişecek nitelikli
insan gücünün oluşmasını desteklemek.